Regulamin strony


Regulamin strony
SUPER-WAREZ.EU


art. 1
Wszystkie zarejestrowane osoby na stronie SUper-warez.eu (zwane dalej jako: ,,użytkownicy") stanowią społeczność której celem jest wyłącznie wymiana informacji między sobą. Wymiana informacji następuje za pomocą newsów i/lub komentarzy.

art. 2
Użytkownicy posiadają Rangi.

art. 3
Strona Super-Warez.eu jest platformą do wymiany informacjami (newsami) oraz linkami kierującymi do legalnych plików. Strona jest w całości tworzona przez użytkowników, którzy dodając do niego jakąkolwiek treść/link do pliku, automatycznie stwierdzają, iż posiadają prawa do rozpowszechniania tej treści, czy tego pliku. Administracja nie ma możliwości sprawdzenia co znajduje się w umieszczonym linku i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treści tam umieszczone. Jednakże w przypadku zgłoszenia naruszenia praw autorskich przez podmioty trzecie Administracja zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia artykułu/komentarza zawierającego treść objętą prawem autorskim.

art. 4
Osoba ściągająca treść zamieszczoną w linku robi to z własnej nieprzymuszonej woli i na własną odpowiedzialność.

art. 5
Na stronie Super-Warez.eu administracja stanowi zasady, które możemy zmieniać ze względu na dobro swoich użytkowników. Nieznajomość prawa na stronie Super-Warez.eu nie zwalnia nikogo od jego przestrzegania.

art. 6
Administracja ma prawo do zmieniania, edytowania i usuwania kont, newsów i komentarzy użytkowników w razie potrzeby lub zaistniałej sytuacji.

art. 7
Wszystkie zrobione przez użytkowników newsy/komentarze są tylko i wyłącznie sprawdzane pod względem estetyczności i wyglądu, w razie potrzeby taki news/komentarz jest edytowany.

art. 8
Każdy news powinien być umieszczony w odpowiedniej kategorii. Pamiętaj o dobrym wyborze kategorii, w pełni zgodnej z dodawanym lub edytowanym artykułem. Każdy użytkownik może zdublować newsa innego użytkownika, ale nie może zdublować swojego newsa. Po edycji każdego newsa, użytkownik musi podać powód edycji newsa. Linki w newsach i komentarzach należy kodować i ukrywać odpowiednimi tagami.

art. 9
Na stronie Super-Warez.eu można mieć styczność z materiałami erotycznymi, dlatego wstęp do tych działów mają tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie! Wchodzęć do kategorii oznaczonych czerwonym znaczkiem ,,18+" oświadczasz że jesteś pełnoletni (tj. masz 18 i więcej lat). Obowiązuje kategoryczny zakaz pokazywania materiałów erotycznych na stronie głównej - jeżeli taki materiał zostanie umieszczony przez użytkownika na stronie głównej, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym administrację strony, pozwoli nam to na szybkie skasowanie publikacji i ukaranie użytkownika który dodał daną publikację. Każdy użytkownik musi pamiętać, że również korzystając z wyszukiwarki na stronie Super-warez.eu mogą zostać wyświetlone materiały o treści erotycznej, dlatego korzystać z wyszukiwarki mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie (tj. mające 18 i więcej lat). Korzystając z wyszukiwarki oświadczasz, że jesteś pełnoletni.

art. 10
Dla wszystkich użytkowników strony Super-Warez.eu obowiązuje zakaz używania czcionek barwy czerwonej! Tą możliwość ma tylko administracja strony. Nie wolno usuwać uwag administratora lub moderatora z komentarzy - z uwagami nalezy się zapoznać i je pozostawić.

art. 11
Strona SUPER-WAREZ.EU zawiera linki do zewnętrznych serwisów hostingowych, na których znajdują się pliki wysłane przez użytkowników serwisu. Administratorzy strony SUPER-WAREZ.EU nie ponoszą odpowiedzialności za łamanie praw autorskich przez użytkowników strony ponieważ administracja nie ma możliwości sprawdzania zawartości plików przesłanych na inny hosting. Strona SUPER-WAREZ.EU kieruje się zasada, iż osoba umieszczająca jakiekolwiek treści ma prawa do rozpowszechniania tej treści.

art. 12
Na stronie SUPER-WAREZ.EU umieszczone są wyłącznie informacje o plikach. Na stronie SUPER-WAREZ.EU użytkownicy nie umieszczają żadnych plików a jedynie informacje na ich temat (tj. opis, długość, wielkość, jakość itd.).

art. 13
W newsach nie można wyłączać możliwości komentowania oraz głosowania, takie prawo mają tylko Administratorzy i osoby, które dostaną taką zgodę od administracji.

art. 14
Na stronie SUPER-WAREZ.EU możesz mieć tylko jedno konto i tylko jedna osoba może z niego korzystać, w przypadku wykrycia że jedna osoba korzysta z kilku kont, wszystkie konta zostają skasowane! Wyjątkiem jest administracja.

art. 15
Każda osoba zarejestrowana w serwisie informacyjnym SUPER-WAREZ.EU musi pamiętać, że posiada rangę która nie jest dożywotnia. W przypadku uporczywego naruszania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego - ranga może zostać zmieniona na niższą. O każdej takiej zmianie użytkownik serwisu SUPER-WAREZ.EU zostanie niezwłocznie poinformowany włącznie z podaniem przyczyny. Każda zmiana na niższą zostanie poprzedzona stosownymi ostrzeżeniami o konsekwencji naruszania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

art. 16
Na stronie SUPER-WAREZ.EU obowiązuje całkowity zakaz reklamowania i polecania innych stron bez uzgodnienia tego z administracją, dotyczy to także linków do plików (np. w nazwie lub w haśle nie może być reklamy innej strony), nie dotyczy to jednak samego adresu serwera (chyba że plik jest umieszczony na serwerze konkurencji). Zabrania się także dodawania linków typu Reflink itp. polecających inne strony lub konta w innych serwisach! Prawo do umieszczania reklam ma jedynie Administracja i osoby upoważnione.

art. 17
Na stronie SUPER-WAREZ.EU zabrania się: umieszczania treści które naruszają ogólnie przyjęte zasady życia społecznego, podbijania newsów bez wymiany release lub linków nieaktywnych na aktywne*, datowania newsa na datę późniejszą niż aktualna**, umieszczania komentarzy lub treści zawierających słowa powszechnie uważane za obraźliwe, publikacji treści które obrażają inne narodowości, wyznania, religie, przekonania polityczne, nawołują do przemocy bądź dyskryminacji, prowadzenia działalności ściśle reklamowej bez zgody administracji.

*podbijanie newsów – zmiana daty newsa na aktualną po wymianie releasu lub wymianie linków nieaktywnych na aktywne.
**jeżeli dodajemy news, wymieniamy releasu lub wymieniamy linki nieaktywne na aktywne to w newsie podajemy aktualną datę. Przykład: jeżeli w dniu dzisiejszym (05.12.2012r) dodaliśmy newsa, wymienilismy releasu lub wymieniliśmy linki nieaktywne na aktywne to zmieniamy datę na aktualną (05.12.2012r), kategorycznie zabronione jest datowanie newsa na datę późniejszą niż aktualna np.: 08.12.2012r – ponieważ jest to sztuczne podbijanie newsa i wprowadzanie w błąd innych użytkowników.

art. 18
Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z organizacjami lub instytucjami rządowymi do walki z piractwem komputerowym lub inną grupą spełniającą tę funkcje, lub jesteś pracownikiem innej organizacji lub instytucji rządowej, to:
1) nie możesz wejść na stronę SUPER-WAREZ.EU ani założyć na niej konta,
2) nie możesz przeglądać zwartości linków skopiowanych (pobranych) ze strony SUPER-WAREZ.EU,
3) nie możesz również ściągać żadnych plików z linków skopiowanych (pobranych) ze strony SUPER-WAREZ.EU.

Jeśli wejdziesz na stronę SUPER-WAREZ.EU lub założysz na niej konto to złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności (internet privacy act podpisany w 1995) co będzie oznaczało, że:
a) nie możesz sądownie ścigać żadnej osoby związanej ze stroną SUPER-WAREZ.EU włączając w to rodzinę, przyjaciół, autorów strony oraz wszystkich którzy tę stronę internetowa odwiedzają (w szczególności użytkowników),
b) nie możesz również wysunąć względem autora serwisu, jego rodziny, administratora serwera oraz wszystkich innych osób którzy odwiedzają SUPER-WAREZ.EU jakichkolwiek zarzutów lub żądań.

art. 19
W momencie założenia konta na stronie SUPER-WAREZ.EU użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczącej usług świadczonych przez administrację strony - w tym treści reklamowych i/lub promocyjnych.

art. 20
Zakładając konto na stronie SUPER-WAREZ.EU oświadczasz jednocześnie, iż zapoznałeś się z regulaminem strony, w pełni go akceptujesz oraz zobowiązujesz się przestrzegać zawartych w nim zasad.

art. 21
Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

art. 22
O wszystkich zmianach w regulaminie użytkownicy strony Super-Warez.eu będą powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie. Obowiązkiem użytkownika jest niezwłoczne zapoznanie się z podaną informacją.
шаблоны для dle

Super-Warez.eu

Uwaga! Żaden z plików nie znajduje się na serwerze. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za materiały publikowane przez użytkowników. Serwis udostępnia jedynie informację na temat plików (opis, nazwa release, dane techniczne itp.) oraz odnośniki do serwisów na których znajdują się materiały (turbobit.net, putlocker.com itp.). Wszelkie roszczenia prawne należy kierować do serwisów zamieszczających materiały.

stat4u